Leser med forundring den påståtte begeistringen ordføreren referer til når det gjelder nytt bibliotek og skolesenter på Tivolitomta. Den samme begeistringen er ikke lett å finne på ulike diskusjonsgrupper på Facebook.

Så til saken, et slikt bygg kan vi sikkert ha god nytte av i vår flotte by, men på Tivolitomta passer den dårlig. Med etter hvert 450 elever, og mange besøkende på biblioteket, sier det seg selv at det blir mye trafikk.

Når man tar i betraktning at jernbanestasjonen etter hvert flytter, vil kollektivmuligheter fra områder utenfor sentrum blir tungvint.

Nei, legg heller dette prosjektet til området der den nye stasjonen skal plasseres, da vil det være korte avstander til kollektivtransport, og bedre parkeringsmuligheter.

En samlokalisering med SVGS hadde kanskje vært en god idé. Da kunne man utvikle et sterkt utdanningscampus i Sandefjord.

Hva skal vi så bruke tomta til da, en idé er å se hva våre nabobyer har fått til med Bølgen kulturhus i Larvik og Oseberg Kulturhus i Tønsberg. Disse har vært kjempesuksesser.

La oss bygge Vestfolds flotteste kulturhus, et hus som kan inneholde alt det flotte vi har av kultur i byen vår. Kulturskolen, som trenger mer plass, er naturlig bruker her. Huset kan også omfavne vår rike kultur, som består av mer enn bare hvalfangst.

Vår rike vikinghistorie. I stedet for å gjemme Gaia bort på Huvik, så kunne den vært lagret innendørs i dette bygget, slik at turister vinterstid kan komme og se.

På sommeren ligger den kun kort rusletur unna på Brygga. Vår rike sjøfartshistorie kunne også vises fram, i stedet for å ligge på lager. Et slikt kulturbygg kan brukes til langt mer enn et akademi og bibliotek, og vil trekke langt flere turister.

Bygget kan huse de mange sommerrevyer som byen er så kjent for, og det vil være plass for serveringssteder og utendørsaktiviteter sommer som vinter med den nye paradegaten rett utenfor. Denne gaten passer langt bedre til et kulturhus enn et akademi.

Hva skal så kulturhuset hete?

Jeg lanserer Gokstad kulturhus, et navn som er kjent i hele landet, og som naturlig relaterer seg til vår historie.