Tivolitomta har aldri vært bebygget. Den er med på å gi Sandefjord en grønn profil knyttet til fjorden. Det åpne området ivaretar siktelinjer til Preståsen og Hjertåsskogen. Kurbadet, Hvalfangstmonumentet og bygging av vikingskip i Hesteskoen, samt Strømbadet, er sentrale elementer i nåværende bybilde.

Samtidig har den vært benyttet til tivoli i kortere perioder, og området kan også brukes til lignende aktiviteter. Et så sentralt område vil være attraktivt for enhver som ønsker å befeste sitt ettermæle med et bygg.

Kanskje tiden ikke er inne for nye bygg i dette området? Kanskje vil våre etterkommere sette mest pris på å få overta området ubebygd?

Vi i Fortidsminneforeningen ber byens folkevalgte tenke seg godt om. Et bibliotek eller ingenting er beste alternativer.