Gå til sidens hovedinnhold

Jeg ser at navnet Tivolitomta så vidt er nevnt i den nye kommuneplanen...

Artikkelen er over 4 år gammel

Audun Tjomslands kronikk med tittelen «Kulturdrevet byutvikling» i Sandefjords Blad 6. oktober er oppmuntrende lesestoff for oss med interesse for utvikling av et levende og attraktivt bysentrum i Sandefjord. Her har vi sannelig en politiker med engasjement for dette temaet, og han vet tydeligvis hva Sandefjord trenger for å få det til.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Han burde heller enn å sitte i helse- og sosialutvalget få en fremskutt stilling som pådriver i realisering av gode byutviklingstiltak, tenker jeg. En heltidsansatt «bygeneral» med kontor på gateplan i sentrum.

Tjomsland refererer til Sandefjords kommuneplan for 2014–2016. Mange av de samme ønskene og målene sto også i forrige kommuneplan. For eksempel at sentrumshandelen skal styrkes, at det skal utvikles gode møtesteder for hele befolkningen innendørs og utendørs, at det skal etableres flere kulturarenaer i sentrum – og at kontakten mellom byen og sjøen skal styrkes.

Man må selvsagt håpe at det følger mer realisme med målene i den nye kommuneplanen. Med andre ord at de ikke bare er svadasetninger forfattet av et utenbys konsulentfirma, men målsettinger forankret hos lokalpolitikere som har evne og vilje til forsøk på å realisere dem.

 

I en årrekke fra 1999 var jeg en ivrig medspiller i Sandefjord Byforum (SBF). Vi var det jeg vil påstå en seriøs frivillig aktør med engasjement på flere felt innen byutvikling: Trafikk, handelsstruktur, arkitektur og estetikk, turisme, kultur og bosetting i sentrum. Vi hentet impulser og sterke foredragsholdere utenfra og arrangerte en rekke folkemøter. Vi skapte begeistring hos byggende krefter i befolkningen, begeistring som førte til forventning om at det skulle skje noe. Da lite skjedde, forsvant interessen naturlig nok.

Utbygging av Tivolitomta var en mangeårig innsatssak for SBF. Enda viktigere enn å skape et bindeledd mellom sentrum og sjøen var bygningens innhold. Som bibliotek og litteraturhus med kafé, kino, læringssenter for befolkning og næringsliv, kulturskole, lavterskel amatørkulturarena og informasjonssentral for kommunen skulle dette bli en motor for utvikling av menneskelige talenter og en aktiv og tiltrekkende by. Huset skulle ha lang åpningstid, for det skulle myldre også på utsiden av det. Huset skulle i høy grad bidra til positivt liv i sentrum etter butikkenes stengetid.Mye kan sies om prosessen rundt Tivolitomta; utredningene, arkitektur- og planforslagene fra de inviterte utbyggerne samt beslutningsvegringen, men det er det trolig liten nytte i nå. Jeg ser at navnet Tivolitomta så vidt er nevnt i den nye kommuneplanen. Kanskje kan ideen om et kraftsenter for breddekultur og næring gjenoppstå og bli til en visjon for Sandefjord? Jeg håper ingen leser mitt innlegg som negativt. Det er ment som en honnør til Audun Tjomsland for at han vil utvikle og forbedre Sandefjords bysentrum. Og det er ment som en påminnelse om at gode ord på papir ikke er nok. Det må handles også.

Til slutt: Om noen skulle få Tivolitomta som lokaliseringssted i vrangstrupen, minner jeg om at tanken om beliggenhet opp mot Torvet er lansert. Basert på en bytteavtale med Folkets Hus synes jeg den forskyvningen er bra, men noe av nedenforliggende tomt må nok også brukes.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.