Jeg driver handel på Tivolitomta med byens miste brukthandel på hobbybasis. Jeg ønsker at flere kan sette opp boder her, slik at vi får et miljø. Det er flere som er i min situasjon, og som burde ha mulighet til å delta med egne boder. Dette er et vakkert område, og mange mennesker passerer forbi.

Men det er plass til flere!

Eikene som står på hver side av min salgsbod, er fredet! Eikene kan ikke hugges ned!

Dette er egentlig en idyllisk parkeringsplass sentralt i byen med vakre grønne trær og grøntområder innimellom. Vi har en tivolitomt som det er grunn til å være stolt over, særlig etter oppgraderingen i 2019.

Det vil være en tragedie for byen om dette området raseres av nye bygg.