Her skal skolegården få et skikkelig ansiktsløft etter pengegave

FAU på Tjodalyng skole har fått 300.000 kroner av Sparebankstiftelsen til DNB, og nå skal uteområdene på Tjodalyng skole oppgraderes.