Tok med brev fra sjefen i retten etter fyllekjøring på E18

Mannen la i retten fram skriftlig anmodning fra to arbeidsgivere med bønn om å få lappen tilbake fortere. Det hjalp ikke.