Varetektsfengslet etter trusler mot kommuneansatt

Kvinnen ble varetektsfengslet i Tønsberg tingrett, der de fleste fengslingene i Vestfold blir gjort.

Kvinnen ble varetektsfengslet i Tønsberg tingrett, der de fleste fengslingene i Vestfold blir gjort. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En kvinne er varetektsfengslet i fire uker etter drapstrusler mot en kommuneansatt. Kvinnen har truet den samme kommuneansatte i flere år, og er dømt hele seks ganger for trusler mot vedkommende de siste fire årene.

DEL

Truslene ble framsatt via e-post i forrige uke, og Tønsberg tingrett karakteriserer det som «svært alvorlige drapstrusler».

Den siktede kvinnen har brukt e-post nesten hver gang hun har truet den kommuneansatte.

Fredag 1. september ble kvinnen pågrepet av Sandefjord-politiet tidlig om morgenen, og siktet for drapstrusler. Kvinnen erkjente dette i politiavhør i helgen.

Erkjente i fengslingsmøtet

Mandag ble hun framstilt for varetektsfengsling, og kvinnen erkjente i retten at hun hadde framsatt truslene, ved å vise til sin politiforklaring.

Men hun nektet å svare på spørsmål fra politiadvokat og aktor i fengslingssaken, Pernille Nordendal.

Den siktede kvinnen godtok varetekt, men hun ville gjerne sone i Bredtvedt kvinnefengsel. Der har hun sonet tidligere dommer, og kjenner rutinene, forholdene og de ansatte.

Retten mente at vilkårene for varetekt var til stede.

– Det er en klar og nærliggende fare for at siktede på nytt vil true fornærmede dersom hun løslates, skriver retten i fengslingskjennelsen.

Truet for å få nytt fengselsopphold?

Tønsberg tingrett, hvor de aller fleste fengslingene i Vestfold foregår, skriver videre i kjennelsen at den siktede kvinnen muligens truet den kommuneansatte for å få et nytt fengselsopphold på Bredtvedt.

Det framkommer også i fengslingskjennelsen at det har vært forsøkt en rekke alternative tiltak (til fengsling) innen helsevesenet og kommunen, som ikke har lyktes.

– Selv om et fengselsopphold kan synes å ha vært siktedes mål framstår det på nåværende tidspunkt således også som det eneste tiltaket som er egnet til å beskytte fornærmede og avbøte faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad, skriver retten.

Retten la vekt på sakens alvor, mistankens styrke, siktedes samtykke til varetektsfengsling samt den kvalifiserte faren for gjentagelse dersom siktede løslates.

Politiet ønsker å bryte mønsteret

– Påtalemyndigheten har opplyst at det tas sikte på å holde siktede i varetekt fram til pådømmelse, skriver retten, og sier at ettersom det foreligger erkjennelse, så kan saken gå som en tilståelsessak.

Retten skriver også at man forutsetter at den siktede kvinnen vil motta den nødvendige helsehjelp i fengselet.

– Vi håper å kunne løse denne saken slik at kvinnen får trygge rammer som gjør at hun ikke framsetter nye trusler i framtida. Vi må prøve å bryte mønsteret hennes, sier politiadvokat Pernille Nordendal.

– Det er totalt uakseptabelt at ansatte i Sandefjord kommune blir truet når de utfører jobben sin. Her har vi nulltoleranse, og alle trusler vil bli politianmeldt, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Det var kommunen som anmeldte kvinnen etter truslene i forrige uke.

Vil ikke kommentere

Advokat Johan Gran, som representerer kvinnen, har lite å si om saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier Gran.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken