– Jeg må bare be Norges Bank og regjeringen om å besinne seg litt, og tenke større enn å nistirre på inflasjonstall. Det er ikke behov for rentehevinger, og det er ikke behov for innstramminger i norsk økonomi, sier sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen til Nettavisen.

Det sier han etter at Norges Bank kom med en dobbel renteheving. Styringsrenten er dermed oppe på 1.75 prosent og på det høyeste nivået siden 2011.

– Nå faller aktiviteten i norsk økonomi ganske raskt. Boligomsetningen faller, bilsalget faller, hyttesalget er halvert fra i fjor, og husholdningenes fremtidstro har aldri vært så negativ som den har vært i sommer.

LES OGSÅ: Høy inflasjon kan være en gavepakke: - Folk har glemt dette

Lar tvilen komme dem til gode

Andreassen sier imidlertid at han vil la tvilen komme Norges Bank og regjeringen til gode.

– Jeg tror de tar virkeligheten innover seg i september, og tror ikke det blir flere rentehevinger resten av året.

Han mener norske myndigheter samlet sett må se hva de holder på med, og hvilke grupper som rammes hardest av rentehevingen.

Andreassen sier at de gruppene som rammes av rentehevingen er de samme gruppene som rammes av økte priser på matvarer og strøm, nemlig unge barnefamilier.

– Så klager og stønner man over at det produseres for få barn i Norge. Det er det en god grunn til, nemlig de politiske valgene som tas uten tanke på at det kan skade fremtidige generasjoner.

Sjeføkonomen sier det er to opplagte farer her: At lønnskravene vil øke, og at budsjettpolitikken vil sprekke fordi barnefamilier trenger mer penger i hverdagen.

Bekymret for de unge

Det er ikke bare Andreassen som er bekymret. Også refinansieringsbanken Bank2 tenker særlig på de yngre.

– Vi er spesielt bekymret for økonomien til de unge. Vi har en økende andel søkere under 25 år, og ser at snittalderen generelt kryper nedover mot 40 år, sier gjeldsekspert Sebastian Mikolajczyk.

– Denne rentehevingen er nok ikke den siste vi ser i år, og i kombinasjon med rekordhøye strømpriser og inflasjon er vi bekymret for at mange vil gå en tøff økonomisk høst i møte, fortsetter han.