Tor flytter fra leilighet 301 til leilighet 301

Tove og Tor Fevang fant tida inne for å komme nærmere by'n. Tilfeldighetene ville ha det til at leiligheten i Gokstadveien 1, den såkalte «kapellanboligtomta», har samme nummer som den de er i ferd med å forlate på Thorsholmen.