– På Torp jobber vi for næringslivet hele tiden

Artikkelen er over 3 år gammel

Senest i våres gjennomførte næringsforeningene i regionen en undersøkelse der over 250 bedriftsledere svarte. Over 50 prosent mener at flyplassen er viktig, meget viktig eller svært viktig for bedriftens framtidige vekstmulighet.