Trafikk og omsetning nesten halvert

Trafikken langs E18 og på hovedveiene inn til Sandefjord sentrum er redusert kraftig.