Her vil Trygg Trafikk ha skilt, men det får de ikke

Veien er så smal mange steder at to større biler ikke kan møtes. Likevel blir ikke flaskehalsene skiltet.