Haukerød-elevene får nytt gangfelt og fartsgrensa blir redusert

Elevene på Haukerød, som er redde for å krysse veien på vei til skolen, får snart nytt, opphøyd gangfelt. Fartsgrensa blir satt ned til 30 kilometer i timen.