Trafikken redusert med 13 prosent – nedgang i antallet kunder på 25 prosent

At mange velger hjemmekontor synes på E18-trafikken. Bensinstasjonen på Fokserød merker også at færre kjører til og fra jobb.