Nye Dølebakken: – Kun et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer her

Susanne Vik frykter for sikkerheten i Dølebakken.