Påtalemyndigheten sendte inn anken i «tilhengersaken» for sent: Sjåføren ble frikjent

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen i «tilhengersaken» til Agder lagmannsrett, etter at sjåføren ble frikjent i Sandefjord tingrett. Lagmannsretten avviste anken fordi den ble sendt inn etter at ankefristen utløp. Dermed er sjåføren endelig frikjent.