Eilif var involvert i en alvorlig trafikkulykke på E18. Nå roser han redningsmannskapene

– Hadde de ikke vært så raskt på ulykkesstedet, kunne jeg mistet høyrebeinet mitt.