Mandag kjørte et traktortog fra Gjennestad til Sandefjord sentrum for å demonstrere og uttrykke deres misnøye med Statens tilbud til bøndene, som førte til brudd i årets jordbruksforhandlinger.

– Staten kom med et tilbud som var under halvparten av det kravet vi bøndene kom med, våre forventninger til inntektsutjevning. Det er et stort sprik mellom industriarbeidernes lønn og bondens lønn. Med statens tilbud blir denne avstanden enda større, forteller leder i Andebu Bondelag og varaordfører, Bjarne Sommerstad.

Han forteller også at mange unge bønder investerer fra egen lomme for å produsere mat:

– Vi er nå helt på bristepunktet til å kunne investere i landbruket. Alle investeringsmidler er tatt vekk i regjeringas tilbud. Vi er livredd for å miste rekruttering til landbruk og for å ikke kunne holde driftsapparatet oppe. Derfor forteller vi nå at nok er nok, sier Sommerstad og fortsetter:

– Dette er en symbolsk handling og en demonstrasjon mot regjeringa. Vi håper det viser at vi mener det vi står bak. Dette er vår måte å vise muskler på.

– Vi trenger et løft

En av bøndene som deltok under demonstrasjonen er heltids svinebonde Espen Revfem. I tillegg til svin, avlet han også fram korn.

– Vi trenger et løft hele gjengen, og for å sikre matvaresituasjonen i Norge så må vi få litt mer for det vi driver med, sier Revfem.

Når han tenker tilbake på pandemien, ser han spesielt hvor viktig det er å satse på lokale bønder.

– Det viktigste vi gjør er å produsere mat og opprettholde matvaresikkerheten, spesielt under en pandemi, slik at vi er sikre på at vi får mat, forteller han.

Grisekjøttet Revfem produserer leveres til Nortura. Han er også samvirkebonde og kjøper kraftfôret sitt hos Felleskjøpet.

Ingen ønsker innfridd

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, møtte opp før demonstrasjonstoget for å skryte av bondelagene.

– Jeg blir nok en gang imponert over Vestfold Bondelag sine organisasjonsevner, der er dere veldig gode, sier Hjørnegård.

I dag aksjoneres det over hele landet, fordi bøndene ikke er fornøyd med tilbudet staten har gitt.

– Vi ba om et skikkelig inntektsløft, vi ba om midler til investering og vi ba om strukturvirkemidler, sier Hjørnegård og poengterer at ingen av ønskene ble innfridd fra regjeringen.

I morgen møtes bønder fra hele landet foran Stortinget klokka 12, foran næringskomiteens medlemmer.

– Det som er flott å se er en voldsom demonstrasjon på tvers av landet. Det er styrken i norsk landbruk, nemlig at bøndene står sammen, forteller hun.