Trenger du ved? Disse elevene kløyver, bærer og leverer i skoletiden

Ønsker du å fylle opp vedlageret før vinteren, men orker eller klarer ikke å gjøre det selv? Elevene fra Lille-Varden ordner opp for deg.