Jeg har observert at mange stiller seg det spørsmålet. Etter min mening er det grunnet uvitenhet. Altfor mange synes det er urettferdig at LHBTQI-personer har en egen feiring.

LEVEKÅRSUNDERSØKELSE

I skrivende stund kan vi lese om en nylig offentliggjort levekårsundersøkelse kalt «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår». Det er den første levekårsundersøkelsen som ser på skeives (LHBTIQ-personers) levekår i Norge siden 2013, og for første gang er også levekårene til transpersoner kartlagt. Hele 2.000 personer, som enten definerer seg som heterofile, homofile, bifile eller transpersoner, blitt spurt om deres livssituasjon. Undersøkelsen er gjennomført av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Bufdir (Barne- ungdoms og familiedirektoratet).

RESULTATER

Dessverre viser undersøkelsen at transpersoner scorer lavere når det kommer til psykisk helse og arbeidsevne. De rapporterer også om høyere frekvens av selvmordsforsøk, og de er dessverre også mer ensomme.

Transpersoner opplever oftere trusler, mobbing og trakassering på skole og arbeidsplassen. Én av tre transpersoner opplever dessverre seksuelle overgrep, ifølge undersøkelsen.

TRIST

Det er ufattelig trist at personer i vårt demokratiske og åpne samfunn ikke skal få leve som den de er uten å måtte være redd for alvorlige personangrep, seksuelle overgrep, trusler, intoleranse og fordommer. Nå må vi kjempe mot hatefulle ytringer og intoleranse. Vi alle må anerkjenne, tolerere og applaudere mangfoldet av annerledeshet i samfunnet vårt.

RETTIGHETER

Vi som er heterofile, har aldri engang behøvd å tenke på våre rettigheter. De er vi født med. Vi kan bli kjæreste med dem vi vil, vi kan gifte oss med dem vi ønsker, og vi kan vise vår kjærlighet ved å holde hender eller kysse på gaten, uten å verken få lange blikk eller skjellsord mot oss.

Jeg er født i 1974. Bare to år tidligere ble homofili avkriminalisert i Norge. Å gifte seg kunne ikke LHBTQI-personer gjøre før i 2009, da vi endelig fikk en ny ekteskapslov som likestilte ekteskap uansett kjønn.

KJEMPET FREM

Rettighetene til skeive er kjempet fram av tøffe mennesker gjennom tidene. Rettighetene har kommet som et resultat av en hard kamp av alle kjønn om å få lov til å bli likestilt med andre. Det er ingen selvfølge. LHBTQI-personer får ikke rettighetene tildelt ved fødselen. Det er også en livslang kamp for å beholde dem, og vi vet at deres rettigheter er kun et vedtak fra å forsvinne. De er dessverre ikke selvsagte. Det er viktig å fokusere på mangfold og likeverd.

Heldigvis har vi en måned i året hvor mindretallet endelig kan føle på hvordan det er å være en del av majoriteten. Derfor feirer vi i alle regnbuens farger i juni.

Vær glad du ikke trenger en egen markering som minner alle på at du har krav på dine rettigheter. Det må LHBTQI-personer ha for å minne oss alle på at de samme rettighetene som er sjølsagte for deg, dessverre fort kan forsvinne for dem. Derfor feirer vi Pride. Vær tolerant, gled deg over mangfoldet!

Happy pride!