Den 12. oktober kunne man lese på nettavisen dinside.no at; flere av deres butikker har innført bøter på 20 kroner til de kunder som tar seg smaksprøver fra smågodthyllene deres. Bøtene har ifølge Kent Korsell, daglig leder i Vectrocon, vekterfirmaet som tar hånd om svinnkontrollen for dere, blitt betalt av flere kunder i kassen.

Det er forståelig at det er frustrerende for dere at kunder forsyner seg med varer uten å gjøre opp for seg, og jeg er klar over at det er å regne som mindre tyveri jf. straffeloven § 323 første ledd. (det man i den opphevede straffeloven av 1902 kalte «naskeri»).

Det er derimot slik i Norge at det kun er politiet, eller de med myndighet delegert av politiet, som kan utstede bøter. «Boten skal tilfalle staten når ikke annet er bestemt» jf. straffeloven § 53, tredje ledd.

Jeg forstår dette som et tilbud til kunden/«tyven», med mulighet til å gjøre opp for seg i form av et fastsatt beløp, nærmest som et «forenklet forelegg», som alternativ til å bli anmeldt.

Er så tilfelle, begår deres ansatte en langt mer straffbar handling enn den kunden som har tatt seg en mokkabønne i smågodthyllen deres.

En vekter eller kasserer har etter hva jeg vet ikke delegert politimyndighet.

Jeg forsvarer ikke tyveri som handling. Jeg synes allikevel det er på sin plass å anbefale dere å la denne praksis opphøre, før dere havner i trøbbel med lovens lange arm selv. Å bøtelegge dem som stjeler hos dere, er å benytte straffesanksjoner dere ikke har rett til.

Rema 1000 ønsker følgende kommentar til dette leserbrevet (lagt til klokka 15:20 17/10):

Det enkle og beste er at kundene betaler først og smaker etterpå. Smågodt er intet unntak. Vi har ikke myndighet til å ilegge bøter eller gi straff. Derfor er ikke påstanden om bøter i dette tilfellet riktig. For at dette tydeligere skal komme fram, vil vi vurdere å justere teksten som brukes på smågodthylla, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.