Gå til sidens hovedinnhold

Uansett om sola skinner aldri så mye der ute, så er det ikke mulig for to ansatte å organisere utflukter for fire–fem beboere med stort omsorgsbehov

De aller fleste kan glede seg over at man nå kan ta skritt for skritt for å gjenåpne samfunnet. Vaksine tilbys stadig flere, og ferie- og andre reiseplaner aktualiseres.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Serveringsstedene blir lettere tilgjengelig. Idrettsarenaer åpnes forsiktig. Revyer og konserter annonseres. Helgene fylles gradvis med utflukter og opplevelser.

Men – dette gjelder ikke alle!

Stramme økonomiske rammer gjør at flere utviklingshemmede ikke har muligheter til andre arenaer enn egen bolig fra og med fredag kveld til og med søndag kveld.

Puslespill i stua når andre drar på stranda

Når andre drar på stranda, blir det for noen puslespill i stua i stedet – slik det har vært i flere år. Når mange velger å gå på drømmekonserten, er CD-spilleren i bokhylla det eneste alternativet for flere.

Uansett om sola skinner aldri så mye der ute, så er det ikke mulig for to ansatte å organisere utflukter for fire–fem beboere med stort omsorgsbehov. Ikke en eneste gang i løpet av hele helga! Jeg snakker om utviklingshemmede i økonomisk veldrevne Sandefjord kommune.

Ros til kommunen, men ...

Å ja, kommunen skal ha ros for god, økonomisk disiplin generelt. Både administrasjon og politikere skal også ha honnør for at de har klart å opprettholde, til og med vedta å bygge nytt, arbeidssenter tilrettelagt for utviklingshemmede.

Men tiden bør være inne for å se nærmere på om man klarer å etterleve HVPU-reformens (1991) intensjoner om normalisering for utviklingshemmede på flere områder.

Skal det være normalt at medmennesker i sin beste alder må være lenket til boligen sin gjennom helg etter helg fordi normalbemanningen er for lav?!

Gjør politikerne kjent med hverdagen

Jeg har ikke dokumentasjon som viser omfanget av hva jeg beskriver. Men jeg har belegg for å hevde at det jeg skriver, i alle fall gjelder flere, og at situasjonen har vært slik i flere år.

På tide at politikerne i større grad enn i dag får beskrevet den faktiske hverdagen bak regnskaps- og budsjett-tallene?…….og at det foretas noen justeringer?

Kommentarer til denne saken