Først etter 15 år fikk Gro Merethe (49) full stilling: – Jeg er veldig, veldig fornøyd

Sandefjord kommune tester ut ulike metoder for å få flere ansatte i heltidsstillinger. Effekten er merkbar, men det tas «museskritt»: Først om åtte år kan det langsiktige målet være nådd.