Førstekandidat i Sandefjord KrF, Sigurd Brennsæther, stiller seg kritisk til at Sandefjords gater og offentlige flaggstenger prydes av regnbueflagg. Han skriver i sitt innlegg «En parade for alle» at Prides ideologi i hans mening står i sterk kontrast til KrFs menneskesyn, og vil «bryte ned ekteskapet mellom mann og kvinne».

Her finner jeg, som KrFs andrekandidat, det nødvendig å presisere at det finnes ulike meninger innad i partiet. KrF har på siste landsmøte utvidet sitt begrep om hva en familie er. På spørsmål om også familier med likekjønnede par skal innlemmes i KrFs familiebegrep, svarer leder Olaug Bollestad i et intervju med avisen Vårt Land «Ja, selvfølgelig betyr det det. En trygg og stabil familie er like viktig for de barna som vokser opp der.» Hennes strategi er at KrF skal bygge politikk for alle. Så er også KrF et politisk parti, og ikke en menighet.

Pride-markeringene i Sandefjord har så vidt meg bekjent ingen agenda annet enn å feire mangfold og likeverd, og spre farge i byen vår. Vi er alle like verdifulle uansett hvem vi er, hvor vi kommer fra, hva vi tror på eller hvem vi elsker. Alle har krav på respekt for sine meninger. Dette gjelder selvfølgelig også Brennsæther, og dette er ikke ment som kritikk mot ham, kun en presisering av at det er bredde i partiet vårt – både nasjonalt og lokalt.

Selv skal jeg være med på å feire det fargerike mangfoldet i byen vår, både på Regnbuemesse i Sandefjord kirke, og i paraden etterpå!