Gå til sidens hovedinnhold

Ulrichsens logikk og Mor Nille

Mange studenter har gjennom tiden tatt et forberedende kurs i begynnelsen av studiet (tidligere kalt ex.phil.), for å lære hvordan man kommer frem til riktige konklusjoner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er viktig, for hva hvis fremtidige forskere, samfunnsvitere, leger osv. bygger konklusjonene sine på feil grunnlag?

Det blir det samme som å bygge en bru på en sviktende konstruksjon. Da holder ikke brua. Derfor blir studentene kjent med Mor Nille.

LES HVA ULRICHSEN SKRIVER HER: Hvor mye er det plass til under teppet i rådhuset?

Det er Holberg, som gjennom Erasmus Montanus’ samtale med henne allerede for mange år siden viste oss hvordan en gal slutning ser ut, nemlig slik: «En sten kan ikke flyve. Mor Nille kan heller ikke flyve. Ergo er Mor Nille en sten

Historien forteller at dette fikk stakkars Mor Nille til å gråte, fordi hun ikke ville være en sten. Ulrichsen gjør kontrollutvalget til Mor Nille. Han skriver: «Kontrollutvalget gjør ikke jobben sin. De svarer ikke på kritikken. Ergo er de enige i at de ikke gjør jobben sin.» Slutningen er like feil som at Mor Nille er en sten.

LES OGSÅ: Ja til kritikk med adresse

Kontrollutvalget jobber med kontroll på vegne av kommunestyret. Utvalget arbeider på systemnivå, og går som hovedregel ikke inn i enkeltsaker.

Dersom flere enkeltsaker kan være signaler om feil på systemnivå, kan vi bestille en større gjennomgang. Det kalles en forvaltnings­revisjon. Kontroll­utvalget lager en plan for slike revisjoner i hver valgperiode. I den planen vi nå har, er det lagt inn en revisjon av etisk arbeid og varsling i kommunen.

Utvalget gjennom­fører ingen revisjoner selv, men bestiller dem av Vestfold og Telemark revisjon IKS som er et inter­kommunalt selskap med regnskapsrevisorer og forvaltnings­revisorer.

LES OGSÅ: Substans og arroganse

Deres eneste jobb er å se kommunene i kortene gjennom grundige revisjoner. Det er blant annet ved å velge ut områder for slike revisjoner at kontrollutvalget gjør jobben sin.

Ulrichsen kritiserer kontrollutvalget for ikke å løfte en finger for å bringe klarhet i hva som lå bak et bestemt vedtak i varslersaken. Jeg har hele tiden vært inhabil i behandlingen av den saken i kontrollutvalget, og var derfor ikke med på å fatte vedtaket.

Likevel føler jeg det riktig å gjøre avisens lesere oppmerksomme på Ulrichsens bristende logikk i denne saken, fordi jeg mener utvalgsmedlemmene gjør jobben sin. Den er ikke enkel, men de gjør den samvittig­hets­fullt, og det står respekt av at de fleste holder ut det trykket som jevnlig utøves på enkelte av medlemmene.

LES OGSÅ: Når kontrollutvalget ikke gjør jobben

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.