Et hovedpoeng med ressursen er å vise at avistegning på sitt beste kan være er et effektivt virkemiddel både til analyse, kritikk og ettertanke i en demokratisk samfunnsdebatt.

Når Whyte kritiserer bruken av Egil Nyhus' enkle, men talende, bilde av klovnen med blyant, mot mannen med våpen, illustrerer han på en fortreffelig måte at Nyhus' tegning fra 2006 treffer på kjerneoppdraget for en avistegner. Tegneren analyserer, kritiserer, og utløser debatt. Etter hvert kanskje også ettertanke.

LES WHYTES KRITIKK HER: Dette er stigmatisering av palestinere og norsk skole. Hvor er kvalitetssikringen av budskapet som nå markedsføres til skoler i Sandefjord og resten av landet?

For i denne undervisningsressursen er meningen nettopp å få frem elevenes reaksjon på tegningene. Whyte påstår at den internasjonalt anerkjente norske avistegneren Egil Nyhus angriper og stigmatiserer ett spesielt folkeslag. Leserinnlegget ditt vil selvsagt kunne brukes i undervisningsopplegget videre, ved at elevene kan forholde seg til innsenders argumentasjonsrekke i sin egen analyse.

De vil også kunne vurdere den i forhold til en annen sekvens i ressursen der Egil Nyhus forteller med egne ord hvordan han jobber for å fremme ytringsfrihet og om å trekke grenser for hva man tøyser med.

Ressursen inneholder et drøyt hundretalls tegninger av flere dyktige avistegnere. Den er åpent tilgjengelig.

Velkommen til å se!