Sandefjord kommune ligger lavt på levekår, frafall fra VGS, barn i fattige familier, lavt utdanningsnivå, høy andel på stønad og andre sosiale ytelser. Dette er med på å gjøre Sandefjord til en lavinntektskommune og dette gir igjen utfordringer med å investere i vår felles velferd.

Dersom Sandefjord skal endre på dette må det gjøres ved tidlig innsats og en kraftfull satsing på ungdommen. Det er en svært god samfunnsøkonomisk investering.

Vi i Arbeiderpartiet lanserer nå et ungdomsløft! Her skal eksisterende tiltak forsterkes og nye introduseres for å gjøre det enda bedre å være ungdom i kommunen vår. Aller først ønsker vi å reetablere ungdomskontakten i kommunen vår. Det er for dårlig at det ikke er noen ungdommen vår kan kontakte etter kl. 15:30 når lyset slukkes på helsestasjonen. For oss er det viktig at terskelen er lav for å ta kontakt, derfor trenger vi mer enn noensinne å reetablere ungdomskontakten.

Ungdomsklubbene i kommunen våre er svært populære og gjør en utrolig viktig jobb for å skape møteplasser for denne viktige aldersgruppen. Vi ser verdien av det arbeidet både Naper’n og Fellesverket gjør i byen vår og derfor øker vi støtten til Naper’n og beholder støtten til fellesverket fra 2022 i vårt budsjettforslag. Likevel er Sandefjord større enn byen, og vi vet at mange ungdommer i dag reiser fra både Stokke og Andebu til ungdomsklubbene i byen. Derfor ønsker å etablere ungdomsklubber i både Stokke og Andebu. Det å skape trygge møteplasser for ungdom er kanskje det viktigste tiltaket mot utenforskap.

Videre ønsker vi å støtte integreringstiltak i frivillige lag og foreninger. Frivilligheten i kommunen vår gjør en utrolig viktig jobb og dette er gode møteplasser for å raskt lære språket og knytte nettverk.

Så en klassisk gjenganger fra Arbeiderpartiet, vi ønsker å innføre 5 dagers leirskole. Som en av de eneste kommunene i landet prioriterer ikke posisjonen bestående av Høyre, Senterpartiet, FrP og KrF å gi ungdommen vår den fulle leirskoleopplevelsen. Dette er en liten kostnad for en viktig del av grunnskoleutdanningen. Det å dra på leirskole er noe mange gleder seg til lenge og vi mener derfor også elever fra Sandefjord skal få være der hele uken som elever fra resten av landet allerede gjør.

Ungdomsløftet vi presenterer for 2021 er bare starten for et forsterket arbeid med å løfte Sandefjords barn og unge opp og fram! Arbeiderpartiet er partiet for barn og unge, vi gleder oss til å fremme disse viktige sakene i årets siste kommunestyremøte.