Ungdomsrådet vil foreslå endringer: – Vi håper å komme med tiltak, så Sandefjord kan bli et bedre sted.

Ungdommene i Sandefjord ønsker å bli hørt og vil ta fram ideer til hva de ønsker endringer på. I juni skal forslagene opp i kommunestyret.