Unge må begå væpnet ran for å bli en del av gjengen

De kriminelle ungdomsmiljøene i Sandefjord blir stadig tøffere.