Vi er elever på SVGS og ser hver dag at Forum er fullt. Det er alltid noen i Forum, alltid. Vi ser at det er for lite plass og for få stoler og bord. Hvorfor er det slikt?

Det har ikke vært noen utbygging av forum siden SVGS ble åpnet. Det betyr at det er like få stoler og bord og like dårlig plass som for 25 år siden. Det er for dårlig. Vi foreslår at vi setter i gang å bygge ut forum nå som vi allerede bygger ut resten av skolen. Det blir bygd på en nytt bygg og dette bygget kommer til å være ferdig innen januar 2023. Hvorfor ikke slenge på utbyggingen av forum i samme slengen så vi kan ha en lang periode med utbygning og oppusning istedenfor flere mindre perioder spredd over lengre tid.

(Dette er et bilde av forum fra 2012. Det har blitt ingen forandring i Forum siden skolen ble bygd i 1996.)

Det har vært utallige forsøk på å utbygge forum/få flere stoler og bord inn i forum, men det har aldri blitt noen forandring. Vi håper at nå som vi allerede har pågående bygging på skolen at vi kan får det som vi vil.