Bygget på tross av nei fra kommunen: – Denne saken skiller seg vesentlig ut fra andre byggesaker

Sandefjord kommune og en utbygger er grovt uenige om en utbygging på Vennerød. Nå er saken oversendt til byens politikere, som skal avgjøre om kommunens avslag i saken skal bli stående.