Gå til sidens hovedinnhold

Utbyggingsplanene på Høgenhall bør legges vekk for godt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har en mulighet – og et ansvar – til å gjøre noen grep nå, som bevarer Sandefjords særpreg som en trivelig småby med nærhet til naturen også i framtiden, til tross for at byen vokser.

Når kommunen nå gjenopptar planarbeidet for Høgenhall, ser det ut til å skje med utgangspunkt i planprogrammet fra 2014 og den famøse mulighetsstudien fra samme år, der man bl.a. så for seg en skole bygget på dyrkbar mark. Disse to dokumentene bygger på foreldede ideer fra begynnelsen av 1970-tallet, da man tenkte helt annerledes rundt forholdet mellom mennesker og natur enn vi gjør i dag – og ikke minst om viktigheten av å bevare matjord.

I tillegg til å fortrenge dyrelivet ved bl.a. å stenge forbindelsen mellom Østerøya og skogene lenger nord, vil en utbygging av Høgenhall garantert medføre tap av flere mål førsteklasses matjord. Det vil også skape store problemer for den tilstøtende gårdsdriften på Blåstein, både mht. overvannsproblematikk og ved potensielle interessekonflikter med nye beboere, og det vil fullstendig rasere et populært turområde som ligger i gangavstand for et par tusen mennesker som bor i områdene rundt: på Lahelle, Sjuvenga, Busk, Gjekstad osv.

I de 50 årene som er gått siden man begynte å snakke om utbygging i Høgenhall har det skjedd en betydelig fortetting og boligbygging i de tilstøtende områdene, noe som gjør at veiene allerede er overbelastet. Det er vanskelig å se for seg at en utbygging i Høgenhall skal kunne gjennomføres uten store investeringer også i det eksisterende veinettet.

Sandefjord MDG er derfor imot både planene om boligutbygging og en eventuell storskole på Høgenhall til erstatning for Helgerød, Unneberg og Gokstad skoler. Det siste er i tråd med vårt løfte om å arbeide for å beholde og utvikle nærskolene, for barnas beste.

Etter vår mening ville være et utilgivelig feilgrep å bygge ned de etablerte grønne lungene som finnes i tilknytning til boligområdene og småstedene rundt byen. I stedet vil Sandefjord MDG gå inn for at Høgenhall-skogen gjøres om til LNF-område, slik at dette verdifulle naturområdet kan være til glede og nytte også for kommende generasjoner av mennesker og dyr.

Kommentarer til denne saken