(Tønsbergs Blad)

På fraværsattest.no kan elever betale 199 kroner for å få en attest tilsendt digitalt eller per post for å dokumentere fravær i skolen, skriver Dagsavisen.

Gründer, lege og styremedlem Christoffer Smith i eMedical, som eier tjenesten, forteller at bakgrunnen for tilbudet er innføringen av de nye fraværsreglene i videregående skole og frustrasjonen over merarbeidet dette fører til for fastlegene.

LES OGSÅ: Fortviler over nye fraværsregler: Tok fri fra skolen for å få legeerklæring

– Målet vårt har vært å skape en tjeneste som bedrer ressursutnyttelsen i helsevesenet, effektivisere et konservativt system og belaster pasientene og helsevesenet minst mulig, skriver Smith i eMedical i en epost til avisa.

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin er imidlertid ikke begeistret over tilbudet, som han mener ikke er i samsvar med god faglig praksis.

– Det er en helt bisarr løsning på et oppkonstruert problem. Det blir ganske absurd når man ikke godkjenner en attest fra mor og far, men godkjenner en attest fra en lege som sitter på en videolink et eller annet sted, sier Brelin.

LES OGSÅ: Utdanningsdirektøren: Tror ikke et lavere frafall er realistisk

Han vil ikke svare på om tjenesten er lovlig eller ikke, men Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, mener dette klart faller utenfor i forhold til hva helsepersonelloven krever for å kunne skrive en legeerklæring. Helsedirektoratet opplyser til avisa at de vil gjøre en gjennomgang av tjenesten. (©NTB)