I Sandefjords Blad 14. mars får vi bekreftet at det skal settes opp en utendørsscene i Preståsen. Dette etter ønske fra sangkoret Hvalkjæften!

Undertegnede har fulgt koret over flere år, og har satt pris på deres aktiviteter. Og – det var fint som det var! Hvorfor nå ny scene for dem – og alle som måtte ønske å bruke den – når man har flere og ulike scener til samme bruk nede i sentrum? Selvfølgelig fordi det er et idyllisk område, en fin ramme rundt aktivitetene! Men har Hvalkjæften og Sandefjords politikere tenkt over hvilke konsekvenser dette vil få for naboene – boligområdet Presthagen – og for naturområdet i sin helhet? Både i form av støy, økende biltrafikk, forsøpling og hærverk?

Det skulle ikke være nødvendig å bruke det fineste friluftsområdet vi har nær sentrum, men det er tydelig at her har kommunen latt seg bruke/presse av særinteresser. Dette er stormannsgalskap!

Som det nå er, blir naboene på Presthagen, og i særdeleshet de som bor nærmest friarealet – hver sommer i de fineste kveldene – overdøvet av musikk og underholdning fra Kurbadhagen, og får ødelagt trivselen på egen eiendom. For lydnivået er grenseløst. Hvordan skal det så bli når aktørene flytter seg opp til Preståsen?

For her vil det komme mange slags underholdning. Og de som ikke har betalt billett blir ufrivillig/uønsket tilhørere. De siste 10 -15 årene har støyen bare økt. Med hvilken rett kan Sandefjord kommune belaste et helt boligområde på denne måten?

For alle som setter pris på et hyggelig og velstelt område, privat eller offentlig, bør det være kjent at en eller annen/flere personer det siste året har tagget ned snart alle offentlige installasjoner (søppelbeholdere, lyktestolper vegger, dører, trapper,.gjerder etc.) i sentrum/sentrumsnære områder. Sandefjord park og idrett er kjent med dette, men foretar seg intet i den anledning. Med et nytt «byggverk» i Preståsen får vandalene enda mer spillerom. Men siden kommunen skal være ansvarlig for drifts- og vedlikeholdskostnadene for en ny scene, burde man heller rydde opp i taggeproblemet før man lager nye objekter for hærverk!

I tillegg til ovennevnte, og den stadig økende trafikk av turgående med og uten hund, vil det lille som måtte være igjen av dyre- og fugleliv stadig bli forstyrret. For det er utopi å tro at et byggverk som dette får stå i fred, verken natt eller dag. Denne påtenkte scenen er et egoistisk og lite gjennomtenkt prosjekt som bør stoppes!

Beboere i området har aldri blitt rådspurt. Sørg heller for at man får et fast vakthold i området, slik at ytterligere hærverk unngås. Det bør inngå i etatens drifts- og vedlikeholdsbudsjett.