Senterpartiet er glade for at vår lange kamp for å beholde Utrykningspolitiet (UP) ble kronet med stortingsvedtak i februar om å beholde UP. Til og med regjeringa støttet Senterpartiets forslag. Men deres mål om å omorganisere og legge ned politiets eneste særorgan i Vestfold er dessverre ikke over. I utkast til nye partiprogram har både Høyre og FrP lagt inn formuleringer som åpner for omorganisering og/eller nedleggelse av UP. Dette bekymrer meg virkelig. Jeg har besøkt UP i Stavern og er imponert over det gode faglige arbeidet som gjøres i trafikksikkerhetens tjeneste hver dag.

I Høyres programutkast er det foreslått å «gjennomføre en vurdering av Utrykningspolitiets oppgaver og ressurser». I FrPs utkast foreslås det å «legge ned UP».

Er det en del av politiet som virkelig er synlig, tilgjengelig og ute blant folk så er det UP. Det er selvsagt irriterende å bli stansa og få bot for å ligge litt over fartsgrensa. Men vi skal være sjeleglade for at de stanser folk som kjører i ruspåvirka tilstand, stanser vogntog som ikke egner seg for norske forhold og bidrar til forebygging og kriminalitetsbekjempelse gjennom synlighet i trafikken. I tillegg er UP-patruljer i mange tilfeller nærmeste politipatrulje dersom noe alvorlig skjer og bidrar til å løse mange ulike politioppdrag.

Hvis UP skulle legges ned og inn under politidistriktene er det ingen tvil om at vi ville fått færre kontroller, færre patruljer på veiene og flere ulykker. Politiets kapasitetsundersøkelse som ble offentliggjort i februar viser at UPs mannskaper er de som er mest operative og tilgjengelige ute på patrulje av samtlige politifolk. UP gir rett og slett mye politi for pengene.

Regjeringas rusreform behandles i Stortinget i vår og dersom regjeringas forslag får flertall vil bruk og besittelse av narkotika avkriminaliseres. Ruspåvirket kjøring er et betydelig samfunnsproblem og UP skrev i sitt høringssvar til reformen at det er grunn til å anta at narkotikabruk i samfunnet vil øke og at det dermed er sannsynlig at det også vil skje en økning av ruspåvirket kjøring. Høyres politikk som åpner for mer rus og mindre politi på veiene høres ikke ut som løsninger som vil gjøre oss tryggere verken i trafikken eller nærmiljøet.

Senterpartiet vil bevare UP med hovedkontor i Stavern. Sammen med vårt forslag om økt opptak på Politihøgskolen vil vi bygge på det politifaglige kompetansemiljøet som er i Vestfold, sørge for mer politi i våre lokalsamfunn og trygghet der vi bor og ferdes.