Det som FHI har varslet om den senere tid er at de uvaksinerte nå utgjør flertallet av koronapasientene ved norske sykehus. Selv om Norge ligger godt an i forhold til mange andre europeiske land med vaksinering, viser statistikken at det fortsatt er en god del uvaksinerte i alle aldersgrupper.

Risikovurderinger er selvsagt helt sentralt og avgjørende for hvilke tiltak som FHI sammen med Helsedirektoratet mener regjeringen må iverksette i befolkningen for å unngå for mange innleggelser på sykehus. Først og fremst er det viktig at absolutt de fleste av de gjenværende voksne takker ja til vaksinasjon. Noen få har helsemessige grunner til ikke å la seg vaksinere, som de bør ha avklart med sin lege og som selvsagt må respekteres.

Her velger jeg å sitere den kjente legen Ingvard Wilhelmsen og hans kloke ord om risikovurderinger ang. vaksinering mot koronapandemien: «Jo det er en risiko med at ta en vaksine, men en må huske på at det er større risiko ved å la være!»

Dessuten er innføring av koronapass et heftig diskutert tema i flere land. Dette er en omdiskutert måte å redusere smittespredningen på, men som regjeringen påpekte under pressekonferansen i går 13.01. er det noe som vil bli nærmere vurdert i de nærmeste par uker. FHI sier at for samfunnet er den største risikoen fremover antall innleggelser på sykehus og ikke smittespredningen i seg selv. Mandag 10.01. var 270 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 13 pasienter fra dagen før. 92 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 63 respiratorbehandling. Det er innlysende at dette er en stor belastning for kapasiteten på sykehusene, og som dessverre kan gå ut over andre viktige behandlinger som kan være livsviktige som f.eks. kreftbehandlinger.

Iht. Smittevernloven har regjeringen full anledning til f.eks. også å kunne innføre koronapass, jfr. § 1-1. Lovens formål «Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.»

De uvaksinerte kan ikke forvente å kunne bevege seg fritt i samfunnet uten visse begrensninger, som f.eks. å kunne gå ut på restauranter og barer eller delta på idrettsarrangementer og konserter. Og ikke minst på smittefaren ved å reise med offentlige transportmidler etc. Det er betimelig her å sammenligne med Røykeloven som ble innført i 1988 og de begrensninger som røykere da ble pålagt. Det var også den gang stor motstand mot innføringen av denne loven, men det er vel knapt noen som lenger stiller tvil om legitimiteten til denne loven. Selv ikke blant røykerne.

Rådet til de uvaksinerte er derfor: Ta vaksinen som er den beste beskyttelsen mot pandemien!