Imens ferjene har ligget til kai, har vi stått overfor den største utfordringen siden annen verdenskrig. På ingen måte er vi ferdige med pandemien heller, men noe er blitt bedre.

Det har vært vondt å lese om arbeidsledige og permitterte – i vår egen by har ferjebesetningene vært rammet hardt. Fordi vi er en liten og tett by, vet vi alle om noen.

Men vi kjenner også til dagligvarebutikker som har kunnet ansette. Det er vokst til arbeidsplasser rundt omkring fordi penger i løpet av nedstengningen ikke har forsvunnet ut av landet.

Nasjonalt har omsetningen i dagligvare og alkohol økt med 18 prosent i koronatiden, ifølge Statistisk sentralbyrå. Veien ut av koronakrisen er brolagt med bevillinger av skattebetalernes penger i form av driftsstøtte, permisjonsordninger og innkjøp av dyre vaksiner.

Og kanskje ikke minst, ved etablering av teststasjoner. Bare teststasjonen som er satt opp i ved ferjeterminalen i havna koster skattebetalerne vel 1,5 millioner kroner i måneden.

LES MER OM DET HER: Betaler 1,5 millioner i måneden for koronatestere i havna

Dette er penger som ferjedriften ikke har vært med på å betale på linje med resten av samfunnet. Forretningsideen handler om å gi nordmenn mulighet til å handle i avgiftsfritt om bord i båtene og i Sverige, på bekostning av skatteinntekter og arbeidsplasser i Norge.

Til og med den skatten som ferjemannskapene betaler, refunderes til ferjeselskapene fra den norske stat i den såkalte nettolønnsordningen.

Nå leser vi også om at den ekstra grensekontrollen som er satt opp ved ferjeterminalen har en skyhøy kostnad. 25 stillinger i Utrykningspolitiet (UP) er disponert om.

LES MER OM DET HER: Tillitsvalgt i politiet: – UP er midlertidig nedlagt i Vestfold

Det betyr at i praksis står nå 17 fra UP i Vestfold og noen mannskaper fra Grenlandsområdet i havna i Sandefjord og kontrollerer koronapass i stedet for å kontrollere veiene.

Siden vi er så vidt i gang med skolestart, og vet at vi nå går inn i den mørke årstid, er det kanskje på tide at noen spør om dette virkelig er rett prioritering? Dette rammer sikkerheten til de to små jeg hver morgen sender ut på skoleveien. Her vet jeg om en pris jeg ikke er villig til å betale.

Derfor lurer jeg på hvor mye denne ferjetrafikken kan kreve av oss alle uten at de gir tilbake på samme måte som resten av samfunnet?

Eller er det helt grenseløst?