Høyre har vært byens største parti i «alle» år. Siden unionsoppløsningen i 1905 har partiet hatt ordføreren i 106 av 110 mulige år. Intet mindre.

– Men det er ingen automatikk i at vi vinner ved valget, understreker Gleditsch, som nå har vært ordfører i 12 år.

Selv holdt han på å gi seg i lokalpolitikken etter sin første fireårsperiode i bystyret. Men han kom på andre tanker, og siden har engasjementet for lokalpolitikken bare økt. Og hvis han ikke blir valgt som byens neste ordfører, innrømmer han, blir han veldig skuffet.

Høyres viktigste saker

1. Miljø

- Fortsette arbeidet med fjordrenskning.

- Stille strenge krav til utslipp og støy for ferjevirksomheten.

- Vektlegge miljøvennlige transportmuligheter.

- Bedre framkommeligheten for myke trafikanter.

- Bevare verdifull matjord.

2. Helse og omsorg

- Utvikle lokalmedisinsk senter (bildet) med legevakt.

- Styrke hjemmetjenesten.

- Bygge flere omsorgsboliger.

- Jobbe videre med prosjektet med demenslandsby.

- Legge til rette for aktiviteter som fremmer folkehelse.

3. Oppvekst og kunnskap

- Ha full barnehagedekning, med kontinuerlig opptak.

- Være en foregangskommune for utvikling av gode lærere og skoleledere.

- Legge til rette for god digital læring.

4. Kultur og fritid

- Videreutvikle bibliotek og litteraturhus.

- Stimulere og støtte frivillighetsarbeidet.

- Opprustning og posisjonering av Hvalfangstmuseet.

5. By- og næringsutvikling

- Bygge flere leiligheter ved fortetting og bygge noe høyere.  La Torvet være byens hjerte, og gjøre Indre Havn mer tilgjengelig og attraktiv. .

- Ha brukervennlige parkeringsordninger.

 

At Høyre har gjort det så bra i Sandefjord, mener han kan skyldes at de lokalt sett ikke er like ideologiske som i rikspolitikken. Så når KrFs Bror-Lennart Mentzoni sier det føres mye god sentrumspolitikk i Sandefjord, kan han ha litt rett.

LES OGSÅ: De svakes stemme

Får til store investeringer

– Ideologisk sett skulle vi nok for eksempel privatisert mer enn vi har gjort. Vi må forholde oss til de lokale forholdene. At vi gjør det, tror jeg har gjort det lettere å samarbeide med andre, sier ordførerkandidaten.

God politikk handler om å gi og ta. For Høyre i Sandefjord er det viktig å få til gode løsninger innen skole og barnehager og i helse- og omsorgssektoren. Store investeringer de siste årene er bevis på det; Haukerød barneskole, Bugården ungdomsskole, lokalmedisinsk senter og flerbrukshall i Bugården som de viktigste.

LES OGSÅ: Vil bedre levekårene

– Kulturens og miljøets tur nå

De neste årene vil investeringer i en demenslandsby, rehabilitering av Nygård bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger ved Forsmann- og Framnessentrene være viktige for Høyre.

– For å oppsummere det, har skole, omsorg og idrett vært viktige saker for oss. I den kommende perioden vil vi også at kulturlivet og miljøet får et løft, sier Gleditsch.

På Hjertnes ønsker de å gi kulturforeningene en såkalt blackbox; et sted som både er øvingslokale og en scene. Høyre vil ikke ha noe nytt kulturhus, men bygge videre på folkene og kompetansen som allerede finnes i dagens kulturhus.

Når det gjelder miljøet vil både Gleditsch og Høyre jobbe for at de statlige pengene til å rense opp Sandefjordsfjorden kommer så snart som mulig. Økte investeringer i gang- og sykkelveier står også på partiets plan.

– Nå har vi fått med oss fire nye grunneiere rundt Goksjø i arbeidet med å lage tursti rundt vannet. Dette kan bli et flott nytt turområde for alle, sier den turinteresserte ordførerkandidaten.

I sentrum ønsker Høyre en fortetting der det allerede er bebyggelse.

–Vi må utnytte de arealene vi har i sentrum bedre, mener Gleditsch.

En bedre utnyttelse av Folkets Hus-tomta er blant ønskene deres. Å utvikle Tivoli-tomta haster ikke, mener han.

LES OGSÅ: Ønsker å bli større