Sosialistisk Venstreparti fikk valgt inn to til bystyret for fire år siden. Siden den gang har Frode Falch Anmarkrud valgt å trekke seg fra politikken, mens Oddvar Myklebust har meldt overgang til Arbeiderpartiet. Nå satser SV på å få to nye kandidater inn i bystyret. Førstekandidat Charlotte Jahren Øverbye er forberedt.

– Jeg er klar for å fronte de gode sakene. Vi trenger nye folk inn i politikken i denne byen, sier hun.

I helsesektoren vil hun gjennomføre det hun kaller tillitsreformen. Dette er noe SV vil i hele landet, også i Sandefjord. Reformen er partiets alternativ til konkurranse og privatisering.

SVs viktigste saker

1. Likestilling og likeverd

- Vil bekjempe ufrivillig deltid, og øke lønningene i typisk lavtlønte yrker der kvinneandelen er stor.

- Ansette flere kvinnelige ledere i kommunale roller.

- Øke sosialhjelpssatsene, samtidig som antallet mottakere skal bli færre.

2. Trygg oppvekst

- Jobbe for at barnevernet blir mer aktive med å forebygge. Barnevernet skal være mer tilgjengelige for barn som selv søker hjelp eller råd.

- Vil utvide åpningstidene til barnehagene. Et nattåpent tilbud bør utredes.

- Leirskole i grunnskolen må gjeninnføres.

- Kommunen må gjenskape tilliten til skolekontoret blant lærere og foreldre.

3. Helse og eldreomsorg

- Lage en forpliktende kommunal strategi for folkehelse. Skal omfatte alle sektorer i kommunen.

- Opprette en egen stilling som folkehelsekoordinator i kommunen.

- Utjevne sosiale helseforskjeller.

4. Sosial utjevning

- Innføre eiendomsskatt for å styrke kommunens tjenester.

- Bruke økte inntekter til sosial utjevning.

- Flere lærlingplasser

- Styrke ordningen med opplevelseskort

- Opprette et overnattingstilbud til tiggere.

5. Sosial boligbygging

- Etablere et aktivt kommunal tomte- og utbyggingsselskap for å bidra til lavere etableringskostnader.

- Bygge rimeligere boliger for unge i sentrale områder.

– Denne handler om å ta tilbake tilliten til lærere og sykepleiere. Den skal ta bort stoppeklokka de hele tiden har hengende over seg. Da får de muligheten til å bruke lengre tid på dem som trenger det. Både i Danmark og enkelte bydeler i Oslo har de gjennomført dette, og det fungerer veldig bra, sier førstekandidaten.

Arbeidet med å få en bedre helse- og omsorgssektor var grunnen til at partiets førstekandidat begynte i lokalpolitikken. Hun mener byen har mye å hente på dette feltet.

– Vi vil også ha slutt på all målstyringen i sandefjordsskolen. Det må bli mer tid til læring, mener Jahren Øverbye.

SV vil også jobbe for å få innført heldagsskolen. Dette betyr blant annet at elevene gjør leksene på skolen, og kan være med på å minske forskjellene i samfunnet.

LES OGSÅ: Vil være gründerbyen

Bilfritt sentrum

Blant de gode sakene SV vil kjempe for i bystyret, er mange planer for å skape en grønnere og mer rettferdig by. Hun ønsker seg blant annet et bilfritt sentrum, der flere av gatene gjøres om til gågater. For å få til dette, er et parkeringshus i Preståsen nødvendig.

– Også må ferjene ut av Indre Havn, på grunn av miljøet. Dette vil gi færre utslipp og mindre kø i sentrum. Til slutt må vi bare innse at en flytting må til for å få en renere fjord også, sier SV-politikeren.

Hun mener dessuten det ikke er noe stort tap at de som kommer med ferja ikke blir sluset rett inn i sentrum.

– De legger ikke igjen særlig med penger hos næringslivet her. Det gjør de på båten og i Sverige, mener hun.

LES OGSÅ: Vil bedre levekårene

Vil høre på «kulturproffene»

Kultur har alltid vært et viktig felt for SV. Det er det fortsatt. Derfor vil de ha et nytt kulturhus med bibliotek. Tivolitomta kan være et passende sted for dette.

– Hva som er den beste løsningen bør vi bruke «kulturproffene» for få innspill om, mener Jahren Øverbye.

Da får kommunen samtidig frigjort store lokaler i biblioteket og Hjertnes. Disse kan for eksempel de ansatte i barnevernet overta.

LES OGSÅ: – Er et parti for alle