Inviterer til debatt: Nå vil de ha svar på superlokale forhold

Skole, trafikk, ferjedrift og fortetting. Nå vil innbyggere på Framnes og Vindal vite hva partiene mener om saker i akkurat deres nærmiljø.