Når det gjelder støy, skriver Vista på sidene 54 – 55: «Sports- og lekpreget kjøring skal finne sted utenfor forbudsbeltene, noe som ivaretar friluftsinteressene innenfor 400-meterssbeltet med unntak for sjenanse av støy. Videre konkluderer Vista: «Forbudsbeltet spiller en viktig rolle for å minske motsetninger i forhold til andre friluftsbrukere i form av støy og målkonflikter.»

Det er for øvrig ikke nødvendig for scootermotstanderne å støtte seg til Vistas uttalelser. Enhver som har hørt en vannscooter i «lekaktivitet», vet at den avgir fritidsflåtens suverent mest enerverende lyd.

Dessuten: Verken jeg eller alle de som har klaget til meg over den økende vannscooterplagen, hadde tatt seg bryet hvis støyen ikke var forstyrrende. Vi har annet å gjøre enn å plage våre medmennesker med ubegrunnede protester. Vårt engasjement har sin bakgrunn i hensynet til ikke-motorisert friluftsliv og miljøhensyn. En vannscooter er kun et avansert leketøy. Når interesser skal veies mot hverandre, må en slik aktivitet prioriteres lavt.

I likhet med i fjor sommer foregår ulovlig vannscooterkjøring i Vestfjorden hver eneste dag. Det var gledelig at politiets båttjeneste anmeldte fire førere for noen dager siden. Dette er likevel bare en dråpe i havet. Før sommeren planla jeg å anmelde all ulovlig kjøring til politiet, men jeg ønsker ikke å bruke ferien på å skrive anmeldelser hver dag. Jeg har bestemt meg for kun å anmelde særlig grove overtredelser. Jeg har selvfølgelig også forståelse for at politiet ikke kan prioritere vannscooterkjøring på topp.

 

Det passerer daglig mange vannscootere i området mellom Melsomvik (Stokke) og Øra/Holmen (Nøtterøy). Mange kjører ganske nært land på én av sidene av fjorden og langt raskere enn i fem knop (Ifølge vannscooterforsriften § 4 og § 5 skal kjøring nærmere land enn 400 meter ikke foregå i større hastighet enn fem knop). Kjøringen er likevel ikke av den mest forstyrrende, fordi disse scooterne ganske fort beveger seg videre – på linje med en motorbåt. Jeg anmelder selvsagt ikke slik kjøring.

Det er også daglig «motorisert lekekjøring» i fjorden som er mer forstyrrende for andre brukere og for fuglelivet. Skulle jeg anmeldt alt dette, ville jeg også daglig måtte sette meg til datamaskinen ,og politiet ville brukt henleggelsesstemplet flittig.

Det må imidlertid være grenser. I dag har jeg anmeldt spesiell intensiv lekekjøring 16. og 17. juli til Sør Øst politidistrikt

Mellom ca. kl. 15.00 og kl. 18.00 lørdag kjørte tre - fem vannscootere fram og tilbake og i ring avbrutt av motorrusing og bråstopp. Bråket kunne høres langt inne på land, og aktiviteten dominerte fullstendig fjordområdet Gåsøy–Trælsodden–Holmen–Øra i flere timer.

I tillegg til overtredelse av vannscooterforskriften er slik kjøring i strid med forskrift om vern av Kausen biotopvernområde rett på utsiden av Ørastranda. All vannscooterkjøring er forbudt i verneområder. Det følger av forurensningsloven § 6 nr. 2 at støy kan være ulovlig og straffbart.

Søndag drev tre-fire scootere intens lekekjøring mellom ca. kl. 14.30–17.30.

En vanlig modus er at to eller flere scootere kjører i ring med akselerasjon og bråbremsing, for deretter å gi full gass i motsatt retning noen hundre meter. Kjøringen er fullstendig hensynsløs; det er neppe mulig å bruke en vannscooter på mer forstyrrende måte. Jeg forstår at dette kan være morsomt for ungdom, men det kan selvsagt ikke fortsette på alle andres bekostning.

Det er vanskelig å finne førerne av scooterne i ettertid, og jeg forventer ikke at politiet skal bruke særlig etterforskningsressurser sakene. Poenget med å anmelde slik miljøkriminalitet er å markere at det er grenser for hva som kan aksepteres. Det er dessuten viktig å avlive påstandene om at vannscooterkjøring bare er en rekreasjonsmåte på lik linje med annen fjordaktivitet, slik Lars Erik Bakke og Vannscooterforbundet hevder.

I det jeg skriver dette kl. 22.00, har for øvrig tre scootere satt i gang sin kakofoni i den stille sommerkvelden. Vil vi ha det slik?

Vi er nå inne i sommerens mest «intense» periode, og det er ingen grunn til å tro at den ulovlige scooterativiteten vil avta fremover, snarere tvert imot. Disse førerne har ingen kunnskap om regelverket og/eller gir fullstendig blaffen i hvordan aktiviteten virker inn på mennesker og miljø. Jeg oppfordrer politiets båttjeneste å gi området prioritet fram til midten av august.

høsten 2015 skrev jeg at fjorden ville bli forvandlet fra fredelig naturperle til motorsportsarena hvis man ikke innskjerper vannscooterregelverket, og at man i det minste må følge opp de groveste ulovlighetene som allerede finner sted. Dessverre har spådommen slått til allerede. Sterkt interesse for motorsport ser ofte ut til å gå sammen med grenseløs egoisme. Det blir ikke lett å bekjempe vannscooterne effektivt, til det er næringsinteressene for sterke. Det rapporteres at scootersalget har skutt i været, noe som betyr penger i kassen. Det er bare en kraftig mobilisering fra interesseorganisasjonene og miljøinteresserte enkeltpersoner som kan redde det fjordmiljøet vi har satt pris på i generasjoner.