Høringsfristen er satt til 23. mars 2017.

Vestfold Arbeiderpartis fylkestingsgruppe vil gå imot å endre nåværende regler som balanserer at noen skal kunne ha det moro på sjøen mot hensyn til støy, dyreliv, sikkerhet for badende, kajakkpadlere, surfebrettentusiaster og andre myke trafikanter til havs. Forskriften sier at vannscooterfolket kan boltre seg utenfor 400 meter fra strandkanten. Dette mener vi ivaretar vannscooterfolkets behov.

Vista analyse: Vista analyse fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere gjeldende forskrift og konkluderer annerledes enn det svaret Klima- og miljødepartementet ønsket seg. Konklusjonen til Vista Analyse er: «Forbudsfeltet på 400 meter spiller en viktig rolle for å minske motsetninger i forhold til andre friluftsbrukere, i form av støy og målkonflikter.Det forhold at de fleste vannscooterførere gir blaffen i regelverket begrunner innskjerping og ikke opphevelse.» Dette er føringer  fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet kan stille seg bak.

Hvorfor endring? Vi tror at høyresiden i norsk politikk har gitt etter for Fremskrittspartiets politikk fremført av Bård Hoksruds  vannscootertur i Drøbaksundet i juli i fjor. Da uttalte han at dette er gøy, og at forbud mot å kjøre nærmere stranden enn 400 meter er tullete, og at du må ha med målebånd for ikke å bryte dagens regelverk. Dette mener vi er useriøs politikk. Om forslaget blir slik det ligger, så vil nettopp dette utsagnet falle for sin egen urimelighet og heller gjøre det vanskeligere for en lykkelig vannscooterkjører å vite om ferdselen er lovlig. Grenser er som kjent vanskelig å se under vann, og hvis kommuner med grenser under vann fatter forskjellige vedtak, er det nærliggende å tro at vi oppnår flere og større konflikter.

Og hvem skal håndheve og hvem skal ta kostnaden? Det er skuffende at Høyre lar seg lokke utpå i en politikk hvor det er den sterkeste rett som blir tatt hensyn til og ikke den øvrige befolkning. Når ulike kommuner fatter ulike vedtak, hvordan skal loven håndheves, hvilke kostnader og prioriteringer må politiet stå overfor?

Mange organisasjoner står bak Forum for natur og friluftsliv, som alle uttaler seg negativt om frislipp av vannscootere.

Sammenlikninger: Det er et uriktig bilde å sammenligne vannscootere med snøscooter. Snøsccotere har i stor grad en nyttefunksjon, men vi har vanskelig for å se hvilken nyttefunksjon vannscooteren har.

Vestfold Aps fylkestingsgruppe vil opprettholde 400 metersgrensen i gjeldende forskrift, for den gir trygghet til sjøs.