(Tønsbergs Blad)

– Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i Friluftslivsmeldingen. Den påpeker at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for dem som padler, seiler, ror eller bader, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Han er avtroppende fylkesmann i Vestfold, og har erfart at har også erfart at støyproblemer fra vannscooterkjøring er en stadig kilde til konflikter med hytteeiere og beboere.

LES OGSÅ: Vannscootersalget fortsetter å øke hos Vestfold Maritim

Regjeringen tar sikte på å sende på høring forslag om å oppheve vannscooterforskriften over sommeren I praksis betyr en avvikling av regelverket en sidestilling av vannscooter og fritidsbåt. Norsk Friluftsliv mener dette vil gi økt trafikk nær land, noe som kan føre til flere konflikter og ulykker til sjøs.

I 2013 ble forbudet mot bruk av vannscooter erstattet med en ordning hvor bruk av vannscootere er tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Tidligere har Erling Lae gått inn for totalforbund mot vannscooterkjøring i Vestfjorden, fra sin tid som Fylkesmann i Vestfold.