Unormalt høye temperaturer i januar – her spretter krokusene opp av jorda

Sol og mer mildvær i vente de kommende dagene.