(Tønsbergs Blad)

Hun vil ikke overdramatisere. Men hun vil at du skal være forberedt på å takle en situasjon som skjer akutt, og kanskje varer i flere dager. Direktøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en beskjed til alle:

– Fellesnevneren er at vi er veldig avhengige av strøm. Klimaendringer og ekstremvær er kommet for å bli. Framover vil det skje årlig, fastslår Cecilie Daae.

Når telenettet går ned, strømmen forsvinner og det blir problemer med framkomsten på veier, mener hun det vil utgjøre en stor forskjell dersom hver enkelt stiller forberedt.

– I en slik situasjon vil nødetatene og Sivilforsvaret være opptatte med å få ting på plass igjen, og hver enkelt må være forberedt på å klare seg selv noen timer, kanskje dager, sier Cecilie Daae.

Tenk på naboen

– Liv og helse kommer selvsagt først for oss, understreker Daae.

Men inntil det må du kanskje klare deg uten hjelp fra det offentlige. Og folk må hjelpe hverandre.

– Har du en nabo du tenker bør varsles eller sjekke hvordan det går med, så gjør det. Ta vare på eldre, syke og personer med spesielt omsorgsbehov, oppfordrer hun.

En rapport fra i høst  utført av TNS Gallup for Røde Kors, avdekket at nordmenn setter for stor lit til at det offentlige og systemene skal ordne opp for seg dersom man til eksempel skulle miste strømmen eller bli isolert under et ekstremvær. 28 prosent svarte at de hadde strøm som eneste oppvarmingskilde hjemme.

– Nordmenn har for høye forventninger til myndighetene i krisesituasjoner. Det er viktig å ha nok mat og vann til seg selv og familien i et par dager, og alltid sørge for at man har medisinene sine og andre nødvendige artikler, fastslo president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, da rapporten var klar.

LES OGSÅ: Store deler av Vestfold var nær ved å miste vannet

Utstyret og planen som gjør deg forberedt

Enkle tips er hva du bør ha i hus, som batterilykt, fyrstikker, stearinlys, stormkjøkken, hermetisk mat, noen liter vann, varme klær, en strømbank til mobiltelefonen eller pc-en, dyner og pledd, alternativ varmekilde og batteridrevet radio du kan holde deg oppdatert på. Er nettverket fortsatt oppegående, vil blant annet nyhetsmediene generelt og myndighetenes nettsted kriseinfo.no fortløpende informere om situasjonen.

– Man kan klare veldig mye uten strøm. Men er man kritisk avhengig av det, for eksempel til medisinsk utstyr, bør man kanskje ha et nødaggregat, sier Daae.

Men hun vil at du skal ha være enda bedre forberedt enn å ha utstyrslista i hus.

– Lag en privat risiko og sårbarhetsanalyse: Tenk to–tre dager, opptil én uke uten strøm. Hvordan skal du klare det? ber hun deg planlegge.

LES OGSÅ: (+)

Følg med på den løpende nyhetsrapporteringen

Daae har tidligere uttalt at nasjonen har et stykke igjen å gå før vi når direktoratets forventninger til å stille forberedt. Til eksempel har hun sett at flere kjører ukritisk ned i senketunneler under ekstremt regnvær.

– Store deler av Norge er veldig vant til å forholde seg til vær. Det gjelder hele Norge nå. Det er dét bildet jeg er opptatt av at vi forstår, understreker Daae.

Hun trekker også fram at man til eksempel får mye og rask informasjon på nettet om hvor trafikkbelastningen er størst, hvor og når et uvær treffer når det oppstår uvanlige situasjoner. Nyhetsmediene rapporterer fortløpende, og på varsom.no får du oppdaterte varsler om skred og flom.

Men tro ikke det kun er områder ved vassdrag som er mest utsatt under flom.

– Erfaringen de siste årene er at det ikke er de store vassdragene som er problemet, men overvann ved store nedbørsmengder på kort tid som kan gi jordskred, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser.

Vestfold har flere områder med kvikkleire, som kan skli ut ved store nedbørsmengder.

– Det er en gjennomgående utfordring. Alle områdene er ikke kartlagt og vi må være ekstra varsomme, sier Kaiser og viser til da E18-brua kollapset.

På nettstedet sikkerhverdag.no får du råd om hvordan du skal sikre deg, huset og eiendelene dine før storm.