Jørgen Sandtorv etterlyser i Sandefjords Blad SVs visjonærer på barnehageområdet, vi kan betrygge Sandtorv med at de er høyst levende. SV jobber hver dag for å sikre at alle barn har en trygg og god barnehage, der kvalifiserte barnehagelærere gir omsorg og legger til rette for læring.

Høyre og FrP sin, nå etter hvert gjentakende argumentasjon, om at SV sikret barnehageforliket, dermed skal settes opp som motsetning til kampen mot barnehageprofitørene er feil. Politikk er å utvikle, det er å prioritere og det er å skape i den virkeligheten vi lever i. Når vi ser hvordan store aktører nå utnytter de fordelene man fikk, hvordan fellesskapets midler tas ut i profitt og noen til og med flytter formuen til Sveits, ja, da er det overmodent for politisk kontroll. Politikere har et stort ansvar for å forvalte fellesskapets midler, vi betaler skatt fordi det går til dem som trenger det, ikke til noen få som putter pengene i egen lomme.

Og nei, SV ønsker ikke å redusere foreldrenes valgfrihet. Det vi ønsker, er at små, ideelle barnehager skal overleve, og ikke bli kjøpt opp av utenlandske selskap som har et sugerør inn i statskassa. Det SV jobber for, er en fortsatt trygg og forutsigbar barnehagesektor, der våre midler går til å sikre barnas behov og ikke i lomma til store kommersielle aktører.

Og for å gjøre det så er det ikke slik høyresiden liker å argumentere, at det er likegyldig hvem som eier barnehagen. Det er ikke likegyldig om det er tilstrekkelig kvalifiserte barnehagelærere som kan gi det barna skal ha hver dag, og dermed er det ikke likegyldig hvilke lønns, arbeids- og pensjonsvilkår de ansatte har. Så ja, vi er alle enige om at kvaliteten i barnehagen som er viktig – men høyresiden må snart slutte å sette dette opp mot hvem som eier den, det er nemlig en helt annen debatt.