Varsler bot for ulovlig oppfylling på strandeiendom

På en strandeiendom ved Østerøyveien er det fylt på masse og planert et areal på rundt et mål – ulovlig. Fyllmassen er nå fjernet, etter pålegg, men kommunen varsler likevel bot på inntil 50.000 kroner.