Det vises til Kommunens administrasjon og politikernes behandling av Carlsen kvartalet samt vedtak i hovedutvalget for miljø og plan 14. desember.

Fortsatt blokker

Utbygger kom med et forslag i oktober der blokkbebyggelsen skulle bestå av seks store boligblokker på Carlsenkvartalet få meter fra bryggekanten. Dette forslaget ble ifølge Sandefjords Blad avvist av kommunedirektøren. I stedet foreslo kommunedirektøren en type blokkbebyggelse etter mønster fra et boligområde på Kaldnes i Tønsberg.

Fellesforslag fra H/Ap/Sp

I planutvalgets møte var det ingen av politikerne som kunne godta denne type blokker, og da ble kommunedirektørens forslag avvist. I stedet hadde Høyre sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommet fram til et fellesforslag om igjen å fremme et noe justert oktoberforslag fra utbygger, men fremdeles med seks store boligblokker få meter fra bryggekanten!

Hva med innbyggerinitiativet?

Dette forslaget ble vedtatt som prinsipp dersom kommunestyret senere skulle vedta boligblokker, på tross av vårt Innbyggerinitiativ om nei til boligblokker,

Vi gjør oppmerksom på at Bryggetorgets Venner hadde foreslått at det var naturlig å ta avstemningen om nei til boligblokker før avstemningen om hvordan disse blokkene skulle se ut. Svært naturlig dersom det ikke blir boligblokker. I det hele tatt. Utbyggerne derimot ønsket tydeligvis en hasteavgjørelse om prinsipper.

Fått panikk?

Har utbyggerne fått panikk på grunn av den stadig økende motstanden mot boligblokker? Dette virker forvirrende og rotete.

Planutvalgets leder Cathrine Andersen (FrP) kalte prosessen og utfallet for en «skandale» og et « magaplask». Området var opprinnelig avsatt til sentrumsutvikling og kan nå ende opp med boligblokker hvis ikke politikerne finner sammen for å stoppe planene om boligblokker.

I byens interesse?

Alle politikerne burde ha stilt spørsmålet om det er i byens og innbyggernes interesse å tillate boligblokker i den kommunalt eide indrefileten i sjøfronten. Vi vet at det er flere politikere fra alle partier som «off the record» er motstandere av privatisering av kommunens tomt med boligblokker. Nå burde vi få et tverrpolitisk engasjement for å stoppe disse planene.

Uholdbar situasjon

Dessuten er det skapt en uholdbar situasjon ved at utbygger gjennom Sandefjords Blad har varslet om konsekvenser dersom byggeplanene forkastes av kommunestyret.

Dette må det ryddes opp i. Det er administrasjonens ansvar å ta rede på hva som ligger i denne trusselen. Hvis det er en trussel om økonomisk kompensasjon, så bør alle innbyggerne i byen vår få rede på hva utbyggerne ønsker at vi skal betale for å slippe disse boligblokkene på Brygga. Vi kan ikke ha det slik at politikerne kan ta en så viktig beslutning på fritt grunnlag uten å vite og informere oss innbyggere hva det skal koste.

Best i åpne landskap

Alle Bryggetorgets Venner trives best i åpne landskap. Det er vårt Innbyggerinitiativ et bevis på, sammen med utallige støtteerklæringer direkte og i sosiale medier. Det ble feilaktig antydet under debatten i planutvalget at motstanden mot boligblokkene er minimal og ubetydelig. Vi synes det er utrolig at ikke alle politikere har fått med seg at motstanden er meget stor og sterkt økende. Dette bør noen og enhver reflektere over, ikke minst med tanke på høstens valg.

Les også

Rekreasjonsplanen må ikke glemme Brygga! Der vil vi ha Bryggetorget og ikke blokker.

Til byens beste

Bryggetorgets Venner har hele tiden vært klar på at det er kommunestyret som er beslutningstaker i alle forhold som gjelder et sentrumsnært fellesområde på Brygga. Vår drivkraft har vært å jobbe for byens beste og synliggjøre at det finnes flere alternativer til nedbygging av sjøfronten. Vi aksepterer at ikke alle er enige med oss.

Hør på innbyggerne!

Når det gjelder å passe på byens store verdier, må det i et lokaldemokrati forventes at et bredt flertall av politikerne søker å ha et bredt flertall av innbyggerne i ryggen og ikke støtte kortsiktige privatøkonomiske interesser for noen få, som kun ønsker økonomisk gevinst på kommunens eiendom.