Under behandlingen av mobilitetsplanen ble det nei til tunnel gjennom Preståsen, og det ble nei til bommer i Kilgata. Da gjenstår det fire muligheter for veien forbi Carlsenkvartalet.

1) Veien kan gå nede på Brygga slik som nå. Den billigste, men ikke den beste løsningen.

2) Veien kan gå i bakkant parallelt med Thaulows gate. Dette vil være direkte ødeleggende for bebyggelse og miljø i Thaulows gate og videre bakover mot Bjerggata. Denne muligheten er utenkelig for de fleste, og vi påpeker dette allerede nå overfor byens politikere.

3) Veien kan gå diagonalt gjennom kvartalet fra «Rørleggeren på brygga» til enden av Bjerggata. Det vil mange si er den beste løsningen i forhold til sjøfronten og Brygga. Det har vært antydet at denne løsningen vil koste et sted mellom 20 og 70 millioner, men vi vet ikke hvem som har sagt hva. Materialer og innsatsfaktorer i veibygging har økt kraftig de siste årene. På den annen side har tidlig involvering av entreprenører ført til besparelser opptil 80 prosent i forhold til tidligere. Hvis vi antar at veien blir 150 meter og utbygger må betale en meterpris på 100.000 kroner, blir dette 15 millioner.

4) Veien kan gå i tunnel. Denne løsningen tror vi blir for kostbar for kommunen.

Fordeler og ulemper med de to mest aktuelle mulighetene

Hvis kommunestyret sier nei til Innbyggerinitiativet, betyr alternativ 3 en merkostnad for utbygger på 15 millioner, og det betyr nesten ingenting for utbygger som antakelig kan selge sine leiligheter for 15 millioner kroner pr. stk. Ferieboliger langs sjøen står høyt i pris i Oslo-markedet.

Det som blir verre for oss som bor i byen, er at noen politikere i planutvalget ga etter for utbyggerne og trumfet igjennom en prinsipp avgjørelse i sitt møte den 14. desember. Dersom det skulle bygges boligblokker, skal det være seks store blokker. Hvis vi skal få den beste løsningen på veien forbi, må blokkene i stedet flyttes mye nærmere sjøen, og da vil vi få store boligblokker der hvor veien går i dag. Helt nede på bryggekanten. Hvor galt kan det bli? Dette blir som pest eller kolera og er ikke akseptabelt for byens innbyggere. Tror politikerne at de får ryggdekning av oss for en slik løsning?

Hvis politikerne sier ja til Innbyggerinitiativet og nei til blokker, har vi god tid til å få eiendommens muligheter vurdert. Veien diagonalt gjennom er også den beste løsningen for et torg. Området mot Thaulows gate kan bli parkmessig opparbeidet. Området mot sjøen blir torg. Som beskrevet i tidligere artikler kan i første omgang utbygger rydde området. og så har vi god tid, kanskje flere år, til å vurdere kostnader for veialternativ 3. Bryggetorget kan åpnes midlertidig og være tilgjengelig uten permanent bebyggelse også med alternativ 1.

Saksgang tilbake på sporet

Det er mange løse tråder som det må nøstes opp i for å få saksgangen inn på sporet. Politikerne har behov for en tenkepause. Unngå lettvinte, forhastede avgjørelser fordi utbygger presser på. Denne saken handler om privatisering av kommunens eiendom i sjøfronten. Saken vil ha konsekvenser for mange, også framtidige generasjoner. Og da må vi bruke den tiden det tar for å «snu alle steiner».

Alle politiske partier burde søke ryggdekning i folkeflertallets unisone nei til boligblokker på brygga vår.

Kanskje er det for mye forlangt å få med absolutt alle. Ap og Sp, som egentlig er for å verne om offentlig eiendom og rekreasjonsområder i indre havn, burde i alle fall få med seg sine politikere til å stå imot utbyggerpresset. Finn tilbake til samarbeidet med partier som jobber for en løsning til beste for hele byen

De aller fleste i byen synes det er en dårlig idé med seks store blokker på kommunens eiendom på Brygga. Vi har tidligere bedt kommunen om å redegjøre for hva det vil koste å slippe unna «utbyggers klør», og hele byen (nesten) venter spent på svar. Kommer det snart? Det kan også stilles spørsmål om hvorfor ikke Carlsen Kvartalet A/S som alle andre blir pålagt å rydde og vedlikeholde i sin leieperiode?

Veien er ikke det viktigste i øyeblikket.

Det viktigste nå er å si nei til store boligblokker på eller få meter fra bryggekanten.