Gå til sidens hovedinnhold

Venstre er opptatt av handling og resultater i miljøpolitikken – også lokalt

Når kommunen skal gjøre endringer som bedrer vår felles påvirkning på miljøet skjer det på en av to måter: 1. Forordninger og lovverk fra nasjonale myndigheter, eller 2. Lokale politikere som fremmer forslag i utvalg – formannskap og Kommunestyret.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå som vi nærmer oss valg kan det være bra å vite hvilke politikere og hvilke partier som gjør en forskjell når det gjelder å utøve praktisk politikk. Hvilke politiske partier er det som fremmer ved hjelp av forslag, interpellasjoner og stemmegivning lokal miljøpolitikk. De nasjonale føringene må vi uansett forholde oss til, slik som Helhetlig plan for Oslofjorden som påvirker hvilke beslutninger vi fatter i vår kommune.

Det kan fremstå som om MDG er en slik pådriver i vår kommune når deres gruppeleder står frem Sandefjords Blad 26. august under tittelen: «Langeland har etterspurt et klimabudsjett siden 2016, og mener det er på høy tid at ting begynner å skje også i Sandefjord.»

MDG slår inn åpne dører

Venstre er helt enig med MDG at dette er på høy tid, men vi mener at det å stå frem som seierherre i denne saken er å slå inn åpne dører. Det er helt andre krefter i Sandefjords politiske miljø som har sikret denne og andre gode miljøtiltak i vår kommune. Bortsett fra et fellesforslag med AP, SV og MDG til budsjettet i 2019, kan vi ikke se at det har kommet mange konkrete forslag fra MDG.

En rask oversikt viser at det er Venstre som fremmer bærekraftsfremmende forslag lokalt. Ikke MDG. Å fremme forslag er en politikers fremste håndverk all den tid det er det som faktisk betyr praktisk endring. Siste året har Venstre for eksempel kommet med følgende bærekraftfremmende forslag som også har fått flertall etter grundig argumentasjon og debatt i Kommunestyret:

· Kommunale anskaffelser: Administrasjonen bes utarbeide konkrete og prioriterte resultatmål som viser hvordan anskaffelser skal hjelpe kommunen å nå sine bærekraftmål. Strategien skal være konkret og forpliktende.

· Vann og avløp: Rapport om kost/nytte ved raskere oppgradering som viktig tiltak for å bedre avrenning av overvann.

· Kommunens finansforvaltning: Rapportere om hvordan kommunens investeringer styrker bærkraftmålene.

· Klimatilpasningsplanen: Venstre ber om en statusrapport innen høsten 2021.

· Eierskapsmeldingen: Hvordan kommunens egne foretak, eller der kommunen har et flertall av aksjene, skal stille krav til foretakene om å synliggjøre bidrag til FNs bærekraftmål.

Ingen dokumenterte innspill eller forslag

Samme raske gjennomgang viser ingen dokumenterte innspill eller forslag fra MDG i samme periode. Det er faktisk slik at Høyre har fremmet flere miljøforslag enn MDG. Høyre var også partiet som fremmet forslag og at FNs bærekraftsmål skulle legges til grunn i kommunens arbeid med kommuneplanen.

I tillegg til politikernes forslag formes politikken i kommunen gjennom ordskifte fra talerstolen i Kommunestyret der man forsøker å påvirke stemmegivningen. Venstre forbereder seg grundig og tar aktiv del i alle disse debattene.

Det er derfor nærliggende å spørre Odd Rune Langeland om hvilke konkrete forslag MDG har fremmet i utvalg – formannskap eller kommunestyret for å bære frem klima- og miljøpolitikk i Sandefjord kommune?

Det nærmer seg valgdag – og velgere som ønsker et miljøparti som tenker helhetlig og faktisk tar tak, både nasjonalt og lokalt, kan vi anbefale Venstre som et godt alternativ.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.